Kokybės, Aplinkos ir Darbuotojų saugos ir Sveikatos politika

Mes, STATICUS, tikime, kad vienas iš būdų padidinti savo finansinę galią ir ilgalaikį tvarumą, teikiant unikalius fasadų sprendimus, yra socialiai ir ekologiškai atsakingos įmonės pavyzdys. Todėl visi mūsų projektavimo, gamybos, montavimo ir garantinio aptarnavimo darbai yra atliekami remiantis šios politikos nuostatomis:

 • Gaminti produktus ir teikti paslaugas, atitinkančias įsipareigojimus klientams ir privalomuosius Europos Sąjungos ar bendrovės produkciją ar/ir paslaugą importuojančios šalies reikalavimus.
 • Vykdant veiklą bet kurioje valstybėje, laikytis šalyje galiojančių normatyvinių aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 • Siekti aukšto klientų aptarnavimo lygio ir nuolatos tobulinti kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.
 • Puoselėti abipusiai naudingus ryšius su klientais, tiekėjais ir subrangovais. Tiekėjams ir subrangovams, dirbantiems mūsų objektuose, taikyti tuos pačius reikalavimus kokybei, darbų saugai, aplinkos apsaugai.
 • Darbus planuoti ir vykdyti vertinant veiklos, aplinkosaugos ir darbo saugos rizikas, taupant išteklius ir siekiant geriausių ekonominių rezultatų.
 • Kuo efektyviau naudoti gamtos išteklius. Sumažinti švaistymus ir kur įmanoma, juos visiškai pašalinti.
 • Naudoti tik žalią energiją (iš vietinių atsinaujinančių energijos išteklių), taip prisidedant prie CO2 emisijos mažinimo šalyje ir pasaulyje bei klimato kaitos stabdymo.
 • Prisidėti prie atsinaujinančios energijos gamybos naudojant saulės modulius, įrengtus ant mūsų pastatų.
 • Laikytis gamybos technologijos reikalavimų ir gamyboje naudoti tik deklaruotų savybių medžiagas. Nuolatos ieškoti alternatyvų plastiko pakeitimui, ar bent jo sunaudojimo mažinimui. Savo gaminių pakuotėse naudoti tik perdirbamą plastiką ir FSC standarto reikalavimus atitinkančią sertifikuotą medieną arba metalo konstrukcijas.
 • Kurti saugią ir sveiką darbo aplinką, įgyvendinti prevencines priemones siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.
 • Šviesti darbuotojus apie jų daromą poveikį aplinkai, mokyti juos prisidėti prie aplinkosaugos gerinimo.
 • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir suteikti galimybes įgyti naujų žinių, tobulinti gamybos technologijas ir darbo organizavimą.
 • Įtraukti visus darbuotojus į šios politikos įgyvendinimą. Puoselėti darbo kultūrą, kurioje yra prioritetas saugiam darbui. Darbuotojai turi teisę sustabdyti darbus, kurie neatitinka  aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir gali pakenkti mūsų darbuotojų sveikatai, aplinkai arba įmonės veiklos rezultatams bei reputacijai.

Ši politika periodiškai analizuojama, vertinama ir tobulinama aukščiausiame valdymo lygmenyje.

Aušra Vankevičiūtė

Staticus CEO

06 02 2023