Filantropinė atsakomybė

Įsipareigojimas remti bendruomenes, kuriose dirbame

Būdami socialiai atsakinga įmonė, turime prisidėti prie teigiamų pokyčių visuomenėje. Šis įsipareigojimas apima ne tik mūsų projektus ir kasdienę veiklą, bet ir bendruomenes, kurių dalis esame ir kuriose dirbame.

Būtent todėl visuomeninė veikla yra mūsų organizacijos DNR dalis. Socialinė atsakomybė yra svarbus mūsų tvarumo veiklos elementas ir viena iš 5 prioritetinių sričių, numatytų „Staticus“ tvarumo strategijoje. Juk tvari ateitis įmanoma tik tuomet, kai visokeriopai remiame savo bendruomenes. Tokią paramą įgyvendiname per labdaringą veiklą, orientuotą į šeimas ir vaikus.

Reikšminga parama šeimoms ir vaikams

Esame laimingi, kad gyvename, dirbame ir įgyvendiname projektus labiausiai klestinčiuose pasaulio miestuose. Tačiau niekada nepamirštame, kad už šių miestų ribų – o neretai ir juose – daug žmonių susiduria su sunkumais norėdami pasirūpinti savimi ir savo vaikais.

Mūsų labdaringa veikla orientuota į paramą šeimoms ir vaikams. Stengiamės šią paramą sutelkti į nedidelį skaičių šeimų ir asmenų, nes manome, jog tokiu būdu mūsų parama gali turėti tikrai reikšmingą poveikį.

Socialiai remtinų šeimų namų atnaujinimas

Būdami fasadų gamintojais, suprantame gerų gyvenimo sąlygų svarbą. Todėl kasmet nuo 2017 m. pasirenkame vieną finansinių sunkumų patiriančią šeimą, kuriai padedame atnaujinti namus – pakeičiame langus, duris ir kitą furnitūrą, kad namai būtų ekonomiškesni ir sveikesni gyventi. Iki šios dienos tokią paramą suteikėme 5 šeimoms.

Parama vietos vaikų centrui

Nuo 2018 m. remiame Anykščių rajono Raguvėlės vaikų dienos centrą, kuris padeda socialiai ir ekonomiškai remtiniems vaikams. Lėšos skiriamos edukacinei ir užklasinei veiklai. Lėšų skyrėme ir centro remontui po gaisro.

Pagalba Ukrainos vaikams ir šeimoms

Reaguodami į karą Ukrainoje, pradėjome remti ukrainiečių karo pabėgėlių šeimas. Šiuo metu padedame keletui tokių šeimų, taip pat bendradarbiaujame su organizacija „Gelbėkit vaikus“, kad suteiktume skubią pagalbą tiems, kurie yra Lietuvoje ar liko Ukrainoje.

Šventinės dovanos vietos vaikams

Siunčiame dovanas, knygas ir skanumynus vaikams švenčių ir kitomis ypatingoms progoms, pavyzdžiui, rugsėjo 1-ąją. Šie vaikai yra mūsų remiamų šeimų nariai arba lanko Raguvėlės vaikų dienos centrą. Šiuo metu dovanas siunčiame 45 įvairaus amžiaus vaikams, o jų skaičius kasmet auga.

Skaityti daugiau
Tvarumas
View page
Darbuotojų sauga ir sveikata
View page