Sertifikatai

Sertifikatai ir akreditacijos žymi kokybę ir patikimumą. Vedini įsipareigojimo laikytis aukščiausių standartų ir noro užtikrinti savo klientus, sėkmingai įgijome svarbiausius tvarumo, darbuotojų sveikatos ir saugos, kokybės užtikrinimo, saugumo ir socialinės atsakomybės  sertifikatus.

Gauti sertifikatai ir atestatai įrodo, kad nuoširdžiai rūpinamės savo produktų kokybe ir siekiame užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių saugumą. Jie taip liudija mūsų gebėjimą ir norą nuosekliai atitikti klientų reikalavimus ir užtikrinti aukštą įmonės veiklos, procesų ir produktų kokybę.

Achilles BuildingConfidence

Programa „Achilles BuildingConfidence“ vienija JK statybų sektoriaus tiekėjus ir pirkėjus. Jos apimtyje taikomų atestavimo procedūrų, kuriose sėkmingai pasirodėme ir mes, tikslas – vertinti įmonių rezultatus darbuotojų sveikatos ir saugos, tvarumo, kokybės ir socialinės atsakomybės srityse.

Constructionline

Prieš suteikiant narystės teises, „Constructionline“ registras griežtai įvertino mūsų rezultatus aplinkosaugos vadybos, lygybės ir įvairovės bei kokybės valdymo srityse, o taip pat ir atitiktį reikiamiems teisės aktams.

CHAS

Mums suteikta JK lyderiaujančios tiekimo grandinės valdytojų bei rangovų akreditavimo sistemos „Contractors Health and Safety Assessment Scheme“ (CHAS) akreditacija. Tai įrodo, kad mūsų darbo saugos procesai atitinka aukščiausius standartus.

StartBank

Mes esame Norvegijos statybų pramonės asociacijos bendrojo registravimo programos „StartBank“ nariai. Statybų pramonės rangovai „StartBank“ gali rasti informacijos apie mūsų finansinę būklę, pajėgumo, draudimo, kokybės valdymo bei darbuotojų sveikatos ir saugos politiką, ir mums suteiktas rekomendacijas.

Sentral Godkjent

Mums suteiktas Norvegijos statybų sektoriaus kokybės užtikrinimo sistemos „Sentral Godkjent“ sertifikatas, įrodantis, kad turime visas reikiamas kompetencijas, patirtį, kokybės užtikrinimo procedūras ir kad neturime jokių mokestinių įsiskolinimų.

CE

Mums suteiktas „CE“ sertifikatas. Šis ženkliukas nurodo, kad produktas atitinka ES aplinkosaugos, sveikatos bei saugumo standartus.

SBD

Esame JK policijos saugumo užtikrinimo programos SBD nariai. Ši, pastatų saugumo gerinimui skirta iniciatyva, numato oficialiai pripažįstamą kokybės standartą visiems apsaugos produktams.

ISO 9001

Mūsų kokybės valdymo sistema (KVS) atitinka tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus. Tai įrodo mūsų gebėjimą nuosekliai teikti klientų poreikius bei norminius reikalavimus atitinkančias paslaugas.

ISO 14001

Mūsų aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) atitinka standarto ISO 14001 reikalavimus. Tai įrodo, kad vadovaujamės geriausia tarptautine aplinkos apsaugos praktika.

ISO 45001

Mūsų darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema atitinka tarptautinio standarto ISO 45001 reikalavimus. Vadovaudamiesi šio standarto taikymo gairėmis aktyviai siekiame nuolat gerinti įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos rezultatus.

Sužinkoite daugiau
Įmonės vertės grandinė
View page
Kas mes esame
View page