Darbuotojų sauga ir sveikata

Žmonės – mūsų prioritetas

Mūsų tikslas – visada užtikrinti visapusį saugumą tų, kurie dalyvauja mūsų veikloje ar yra jos veikiami. Šį požiūrį grindžiame pagarba visiems „Staticus“ kolegoms ir partneriams bei nuolatiniu žinių ir kompetencijų tobulinimu.

Tikslas – nulis darbuotojų ir subrangovų traumų darbe

Siekiame, kad darbe nebūtų sužalotas nei vienos asmuo, dalyvaujantis mūsų veikloje. Nepaisant didelių darbo saugos iššūkių, su kuriais susiduria statybų sektorius, visada siekiame užtikrinti visų su mūsų veikla susijusių asmenų sveikatą ir gerovę.

Visapusė sveikata ir gerovė

Be fizinės saugos priemonių, „Staticus“ saugos ir sveikatos politika taip pat atsižvelgia į darbe patiriamą stresą, riziką psichikos sveikatai ir ilgalaikes grėsmes sveikatai, kurias kelia aplinkos veiksniai, pvz., dulkės, triukšmas ir prasta ergonomika.

Saugos ir sveikatos valdymas bei priemonės

Siekdami sukurti saugią ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkančią darbo aplinką, įgyvendiname įvairias saugos priemones ir metodus.

Saugos ir sveikatos valdymas

„Staticus“ saugos ir sveikatos valdymo komanda nuolat bendradarbiauja su patyrusiais šios srities konsultantais. Tai padeda užtikrinti, kad mūsų pastangos atitiktų standartus.

Saugos ir sveikatos priemonės

Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų gamybos cechuose ir statybvietėse, įdiegėme veiksmingas saugos priemones gamybos, transportavimo, pristatymo, montavimo ir pandemijos valdymo srityse. Šios priemonės apima rizikos vertinimą, nuolatinę stebėseną, pranešimus apie incidentus, darbuotojų mokymą ir saugos kultūros plėtojimą.

Saugaus darbo metodai

Visi mūsų darbuotojai yra apmokomi saugių darbo metodų, įskaitant kėlimo techniką ir darbą netoli atvirų konstrukcijų krašto, kuris kelia didesnę kritimo riziką.