Tvarumas

Požiūris į tvarumą, kuriantis ilgalaikį poveikį

Jeigu norime pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslą apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5 °C, visa statybų pramonė turi susitelkti bei įsipareigoti ilgalaikiems pokyčiams.

Kadangi teikiame visą fasadų projektavimo ir įrengimo paslaugų spektrą, galime ženkliai sumažinti kiekvieno įmonės projekto anglies dvideginio pėdsaką. Pirmiausia, nuolat mažiname išmetamo anglies dvideginio kiekį gamybos patalpose, pasinaudodami visomis pakartotinio naudojimo ir perdirbimo galimybėmis. Be to, nuodugniai įvertiname ir mažiname anglies pėdsaką, paliekamą mūsų gaminamų fasadų per visą jų gyvavimo ciklą. Šis procesas apima visas mūsų vertės grandinės dalis – nuo pirmojo brėžinio iki produkto gyvavimo ciklo pabaigos. Mūsų „Staticus Care“ iniciatyva yra skirta vystyti sprendimams, skirtiems ilgalaikiam fasadų tvarumui užtikrinti.

5 prioritetinės tvarumo sritys

Savo įsipareigojimą užtikrinti tvarumą ir ilgalaikį poveikį įrodome aiškiais ir konkrečiais veiksmais, todėl pristatėme „Staticus“ tvarumo strategiją ateinantiems metams. Strategijos pagrindą sudaro šios penkios sritys: skaidrumas, partnerystė, projektavimo ir montavimo inovacijos, kova su klimato kaita ir tvarus veiklos organizavimas.

Savo požiūriu į verslo tvarumą siekiame kurti ilgalaikes vertybes, daugiausia dėmesio skiriant socialiniams, aplinkosauginiams ir ekonominiams verslo aspektams.

Skaidrumas

Ataskaitų teikimas ir komunikacija
Užtikriname skaidrumą, teikdami tvarumo ataskaitas apie naudojamas medžiagas. Daugiausia dėmesio skiriame ataskaitoms, kurios teikiamos tiesiai klientams, nes taip galime greitai ir tiksliai atsakyti į klientų apklausas.
Atitiktis
Atitiktį užtikriname stebėdami konkrečių šalių teisines sistemas, išlaikydami puikius sveikatos ir saugos rodiklius, kuriais siekiame išvengti nelaimingų atsitikimų, ir laikydamiesi visų vietos darbo organizavimo praktikų.
Veiklos atsparumas
Kruopščiai valdome rizikas ir bet kokias su nenumatytais pokyčiais susijusias išlaidas siekdami užtikrinti, kad mūsų verslas veiktų lanksčiai ir atspariai.

Partnerystės

Požiūris į tvarumą – partnerystės pagrindas
Kuriame ilgalaikius ryšius su klientais, partneriais ir tiekėjais. Bendras požiūris į tvarumą yra visų šių santykių pagrindas.

Tiekimo grandinės valdymas
Glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais, siekdami ne tik laikytis tvarumo reikalavimų, bet ir nustatyti anglies dvideginio mažinimo tikslus, kurie paspartintų naujų tvarumo standartų taikymą fasadų industrijoje. Patys analizuojame tiekimo grandinės rizikas, susijusias su tvarumu, ir atsižvelgiame į tvarumo kriterijus įsigydami medžiagas.

Bendradarbiavimas su MTEP ir švietimo įstaigomis
Bendradarbiaujame su įvairių šalių mokslo ir švietimo institucijomis, siekdami vystyti MTEP sprendimus, skatinti inovacijas ir dalytis sukauptomis žiniomis.

Tvarus veiklos organizavimas

Švietimas ir mokymai
Skatiname į tvarumą orientuotą darbuotojų mąstyseną, tinkamai komunikuodami savo tvarumo strategiją. Siekiame kurti tobulėjimo kultūrą, kuri apima talentų ugdymą, vidinės karjeros galimybes ir darbuotojų perkvalifikavimą.
Daugiafunkcinės komandos
Kuriame skirtingas funkcijas atliekančias, bendradarbiaujančias komandas tam, kad užtikrintume veiksmingą projektų įgyvendinimą ir skatintume darbuotojų įsitraukimą.
Įvairovė ir įtrauktis
Skatiname įvairovę ir įtrauktį, suteikdami lygias galimybes įsidarbinti.
Bendruomenės įtraukimas
Gerais darbais siekiame daryti reikšmingą socialinį poveikį mūsų bendruomenėje. Daugiausiai dėmesio skiriame socialiai remtiniems vaikams ir šeimoms.

Projektavimo ir montavimo inovacijos

Tvarios statybos teisės aktų stebėsena
Atidžiai stebime tvarios statybos teisės aktus ir specifikacijas visose rinkose, kuriose dirbame. Taip galime lengviau įvardinti tvarumo iššūkius, kuriuos sprendžiame naudodami inovacijas.
Mažo CO2 kiekio MTEP sistemos
Kuriame mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančias MTEP sistemas, pritaikytas atitikti tvarumo specifikacijas.
Ilgalaikis bendradarbiavimas
Dalyvaujame kiekviename savo kurtų fasadų gyvavimo ciklo etape, siūlydami paslaugas ir palaikymą visu pastato eksploatavimo laikotarpiu. Prisiimame atsakomybę už ilgalaikį poveikį pastatų eksploatacijai ir gyvavimo ciklo pabaigos etapams.
Žiedinė ekonomika
Į fasadų projektavimo, gamybos ir montavimo procesą įtraukiame žiedinės ekonomikos principus. Visada stengiamės, kad atliekų nebūtų nei įmonėje, nei statybų aikštelėje.

Kova su klimato kaita

Gaminių anglies pėdsakas
Siūlome dizaino sprendimus, kurie mažina kuriamų fasadų anglies pėdsaką, ir kuriame priemones, skirtas automatizuotam konkrečių projektų anglies dvideginio išskyrimo lygio vertinimui.
Vertės grandinės anglies pėdsako analizė
Daugiausia dėmesio skiriame 1, 2 ir 3 anglies pėdsako srities išmetamųjų teršalų vertinimui ir, bendradarbiaudami su mūsų tiekimo grandinės partneriais, nustatome anglies pėdsako mažinimo tikslus.

Tvarumo ataskaitos

Ataskaitų teikimas yra itin svarbus mūsų tvarumo veiklos komponentas. Jis užtikrina, kad ir toliau būsime atskaitingi ir sieksime nuolat tobulėti tvarumo srityje. Kasmet skelbiame savo tvarumo ataskaitą, kurioje tvarumo aspektu išsamiai įvertiname mūsų veiklą per pastaruosius 12 mėnesių.

2021 Tvarumo ataskaita