Klientų pasitenkinimas ir darbuotojų tobulėjimas – mūsų naujosios organizacinio integralumo vadovės veiklos principai


Yra daugybė veiksnių, kurie skatina organizacinių procesų pokyčius „Staticus“ . Plečiasi mūsų komanda, auga skirtingi padaliniai, tęsiasi mūsų kaip „Agile“ organizacijos evoliucija. Tuo pačiu, liekame ištikimi mūsų veiklos pagrindui – į kliento poreikius orientuotam požiūriui.

Siekdami valdyti šiuos pokyčius ir toliau tobulinti mūsų procesus, sukūrėme naują Organizacinio integralumo vadovės (angl. Organisational Agility Manager) poziciją, kurią užims Ieva Gradeckienė. Prieš tai Ieva dirbo Kokybės ir procesų skyriaus vadove, buvo atsakinga už „Agile“ principų diegimą ir vadovavo iniciatyvoms, skirtoms organizacijos darnumui didinti.

Ieva papasakojo mums apie savo naująsias pareigas, organizacinės plėtros siekius ir savo ateities vizija „Staticus“.


Kaip atrodė jūsų darbo pradžia „Staticus“?

Prie „Staticus“ prisijungiau kaip kokybės koordinatorė. Tuo metu atskiro Kokybės skyriaus nebuvo, todėl buvau vienintelis žmogus, atsakingas už kokybės užtikrinimo sistemą, prisijungusi prie verslo procesų plėtros komandos. 2018 m. buvo sukurtas Kokybės skyrius, jo komanda išaugo iki 5 žmonių, o aš tapau Kokybės ir procesų skyriaus vadove, kartu atsakinga ir už visos įmonės procesus.

Šiek tiek papasakokite apie savo naująsias pareigas. Kuo jos skiriasi nuo dabartinių?

Ankstesnėse, Kokybės ir procesų skyriaus vadovės, pareigose iš esmės buvau susitelkusi į dvi skirtingas sritis. Visų pirma, buvau atsakinga už viską, kas susiję su kokybe, t. y. už kokybės užtikrinimą, patikras ir bendravimą su klientais, visais su kokybe susijusiais klausimais. Taip pat, buvau atsakinga už visą įmonę apimančių procesų tobulinimą – iš esmės, už visus procesus, į kuriuos įsitraukusi daugiau nei viena komanda, konkrečiai –„Agile“ metodų diegimu „Staticus“.

Nuo darbo su visą įmonę apimančiais procesais neatsiskyriu ir naujose pareigose. Kokybės klausimais jau greitai rūpinsis naujas Kokybės užtikrinimo vadovas, o aš, savo naujose pareigose, būsiu atsakinga už įmonės „Agile“ strategiją ir „Agile“ principų bei metodų tolimesnį diegimą. Taip pat užtikrinsiu procesų suderinimą su įmonės strategija ir tikslais, ir prisidėsiu kuriant kultūrą, leidžiančią greitai mokytis ir dalytis žiniomis.

Kodėl „Staticus“ sukurė šią naują pareigybę?

„Agile“ metodikos diegimas buvo svarbi mūsų 2020-2023 m. strategijos dalis. Šiuo metu (2024-2027 m.) įmonėje kuriamos strategijos metu siekiama tęsti pokyčius ir stiprinti mūsų gebėjimą lanksčiai prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.

Palyginti su kitais statybų sektoriaus žaidėjais, į tai, kaip organizuojame darbus, įtraukėme daug naujų perspektyvų – įtraukiant ir „Agile“ metodiką. Matome, kad tokie sprendimai suteikia didžiulę naudą, nes padeda dar stipriau orientuotis į klientą ir lanksčiai reaguoti į pokyčius.

Mums jau pavyko sukurti „Agile“ principais veikiančias tarpfunkcines projektų komandas. Suprantame, kad tai yra gera pradžia, tačiau jei norime augti, jau dabar turime sutelkti dėmesį į viso verslo integralumą.

O verslo integralumas – tai kur kas daugiau nei tik „Agile“ komandos ir pažangūs metodai bei priemonės. Kalbame apie autonomiškas komandas, kurios savarankiškai prisiima atsakomybę už vykdomus projektus. Taip pat kalbame ir apie vertės grandinių valdymą, t. y. savo dėmesį sutelkiame į kiekvienos grandinės efektyvumą, kad užtikrintume sklandų informacijos ir produktų srautą.

Kas jus labiausiai džiugina naujose pareigose?

Labai džiaugiuosi galėdama užimti naujas pareigas, nes mane labai domina verslo integralumo tema. Man patinka, kad ši pareigybė turi 4 skirtingas atsakomybių sritis, kurių kiekviena man atrodo savaip įdomi.

Visų pirma, turėsiu užtikrinti, kad mūsų verslo integralumo strategija būtų sėkmingai įgyvendinama. Ši tema ir mūsų vykdoma „Agile“ transformacija buvo įvardintos kaip svarbūs, kito strateginio ciklo (2024-2027 m.) elementai.

Antra, dirbsiu su visomis „Staticus“ komandomis – vidinių ir išorinių projektų, skirtingų rinkų ir pardavimų, kad padėčiau joms perimti ir įsisavinti „Agile“ darbo principus. Dalinsiuosi patirtimi ir informacija, taip pat organizuosiu retrospektyvas. Tačiau ketinu neapsiriboti vien „Agile“ metodais. Jei matysiu, kad komandai reikia kitų metodų, pavyzdžiui, LEAN arba jei įmonė nuspręs, kad mums reikia pritaikyti ne tik „Agile“, bet ir kitus naujus darbo metodus, būsiu atsakinga ir už jų taikymą. Todėl mano pareigų pavadinimas yra ne tiesiog Agile vadovė, o būtent Organizacinio integralumo vadovė (angl. Organisational Agility Manager).

Trečia, būsiu atsakinga už tai, kad mūsų procesai veiktų išvien su mūsų strateginėmis kryptimis – tuo, ką vadiname vertės grandinės valdymu. Neseniai perėjome nuo hierarchinės įmonės struktūros prie struktūros, pagrįstos 4 skirtingais klasteriais – augimo, realizacijos ir efektyvumo, finansų ir strateginės atitikties bei organizacijos vystymo. Pati priklausau pastarajam klasteriui, kuriam vadovauja Ilona Guobytė, mūsų organizacinės plėtros vadovė.

Taigi, mano vaidmuo – dirbti su visais procesais, kurie įtraukia daugiau nei vieną komandą. Kitaip tariant, jei yra procesas, susijęs su dviem skyriais (pavyzdžiui, montavimo ir projektavimo), dalyvauju jame kaip tarpininkė. Mano darbas – užtikrinti, kad proceso dalyviai veiktų vieningai ir pagal mūsų bendrą strategiją. Kita vertus, jei yra vidinis procesas, turintis įtakos tik projektavimo komandai, aš jame nedalyvauju – ši komanda dirba savarankiškai, kad pati patobulintų savo procesą.

Ketvirtoji mano pareigų dalis – užtikrinti, kad mūsų organizacijos kultūra būtų palanki sparčiam mokymuisi ir greitiems informacijos mainams. Tam pasiekti bendradarbiausiu su mūsų Personalo skyriumi. Kartu norime užtikrinti, kad įmonės kultūra skatintų dalintis žiniomis, kad kiekvienas darbuotojas turėtų aiškias karjeros ir mokymosi galimybes bei būtų užtikrinta gera darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Kokia yra jūsų „Staticus“ komandos augimo ir organizacinio integralumo vizija?

Mano vizija sutampa su įmonės vizija – užtikrinti klientų teigiamą įvertinimą. Kad tai pasiektume, mums reikia įsitraukusių darbuotojų, kurie žino, kodėl čia dirba, koks yra įmonės tikslas ir kaip jie gali prie jo prisidėti. Būtent tam skirsiu daugiausiai strateginio dėmesio, vystydama organizacinį integralumą.

Kalbant apie įmonės planus, labai didžiuojuosi matydama, kokie išskirtiniai esame statybų sektoriuje. Jau dabar stipriai skiriamės nuo konkurentų. „Staticus“ kultūra labiau primena startuolį – esame jauni ir turime šviežią požiūrį, o su naujai planuojamais pokyčiais, planuojame tapti rinkos pionieriais.

Su kolegų ir partnerių pagalba bei palaikymu, noriu padėti sukurti labai stiprias komandas, kurios būtų savarankiškos, autonomiškos ir susitelkusios ne tik į projekto rezultatus, bet ir į komandos tobulėjimą. Kaip darbdavys, norime būti pirmasis pasirinkimas perspektyviems specialistams ir turėti nuolat tobulėjančią organizacinę kultūrą. Mums labai svarbu, kad mūsų žmonės ne tik pasiektų rezultatų, bet ir augtų kaip profesionalai bei vestų statybų sektorių į tvarią ateitį. Norime užtikrinti, kad mūsų vadovų komanda sugebėtų skatinti tokią verslo kultūrą. 

Kokius asmeninius siekius puoselėjate pradėdama eiti naujas pareigas?

Ne paslaptis, kad mėgstu daug bendrauti ir man labai patinka dirbti su žmonėmis. Taigi, mane žavi ši darbo pusė – skatinti kitus išbandyti naujus dalykus ir stebėti, kaip laikui bėgant keičiasi jų požiūris.

Vykstant tokiems procesams, visada bus tam tikras pasipriešinimas pokyčiams. Be to, dirbame sektoriuje, kuriame pokyčiai paprastai vyksta lėtai. Tačiau matau, kaip viskas žingsnis po žingsnio vystosi ir tobulėja, ir tai labai džiugina. Visada įdomu stebėti, kaip žmonės reaguoja, kai pradeda matyti pokyčių naudą.

O aš asmeniškai ketinu toliau gilintis į verslo integralumo temą ir tobulėti. Norėčiau išmokti daugiau ir įgyti skirtingų sertifikatų.