Privatumo politika

Tinklapio privatumo politika

Duomenų ir asmeninės informacijos apsaugojimas

Uždaroji akcinė bendrovė „STATICUS Group“, juridinio asmens kodas 303354911, Vilniaus m. Metalo g. 13, ir su ja susijusios STATICUS įmonių grupės bendrovės  (toliau – STATICUS) saugo STATICUS interneto svetainės www.staticus.com (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

Naudodamiesi Svetaine ir (arba) teikdami asmens duomenis STATICUS, suprantate ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Jeigu nesutinkate su šia privatumo politika, STATICUS rekomenduoja nenaudoti Svetainės arba neteikti STATICUS asmens duomenų.

1. Kokius asmens duomenis STATICUS renka, saugo ir naudoja?

STATICUS klientų, tiekėjų, kitų suinteresuotų juridinių asmenų atstovų, o taip pat asmenų, pageidaujančių tapti STATICUS darbuotojais,  asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir mes tvarkome:

 

Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie  Jūsų apsilankymus Svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia Svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam STATICUS darbuotojų ir mūsų įmonės IT, teisines, personalo paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galioja griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

2. Kokiu būdu STATICUS tampa prieinami Jūsų asmens duomenys?

Duomenys pirmiausia surenkami iš paties duomenų subjekto tiesiogiai, tai atlieka STATICUS personalas arba jie surenkami Svetainėje. Be viešai prieinamų šaltinių, asmens duomenis kai kuriais atvejais, laikantis galiojančių įstatymų, galima surinkti netiesiogiai iš duomenų subjekto, bet iš kitų šaltinių, pvz., STATICUS subrangovų ar paslaugų teikėjų.

Taip pat Jūsų asmens duomenys mums tampa prieinami:

3. Slapukai

Svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti Jums daugiau patogumo naršant Svetainėje ir kartu suteikia informacijos, reikalingos Svetainės tobulinimui. Tęsdami naršymą Svetainėje arba, jeigu apsilankius Svetainėje naršyklė nustatyta priimti slapukus, STATICUS tai vertina kaip aiškų sutikimą, kad STATICUS naudotų slapukus.

Paprastai slapukas – tai nedidelis kiekis duomenų, kurie iš interneto svetainės siunčiami į Jūsų kompiuterį ir saugomi žiniatinklio naršyklėje, kol naršote interneto svetainėje. Kai tą pačią svetainę lankysite kitą kartą, interneto svetainė gali nuskaityti slapukuose saugomus duomenis, kad žinotų jūsų ankstesnius veiksmus. Norėdami daugiau sužinoti apie šią technologiją ir tai, kaip ji veikia, apsilankykite, pvz., http://www.allaboutcookies.org.

Kartais, siekiant pagerinti Svetainės veikimą ir (arba) STATICUS teikiamas paslaugas, slapuko failas gali būti saugomas Jūsų kompiuteryje. Daugelis naršyklių nustatytos priimti slapukus. Galite pakeisti nustatymus, kad visi slapukai būtų atmetami arba būtumėte informuojami apie siunčiamą slapuką.

Slapukų naudojimo tikslai

Tam tikrus slapukus būtina naudoti, kad Svetainėje veiktų pagrindinės funkcijos. Šie slapukai labai svarbūs norint užtikrinti Svetainės veikimą ir patogų naudojimąsi Svetaine.

Taip pat STATICUS gali naudoti slapukus norėdama pasiūlyti Jums geresnes paslaugas. Šie slapukai naudojami, pvz., svetainei tobulinti, pritaikyti ir reklamos tikslais. Jums tai reiškia, kad apsilankius Svetainėje gali būti prisimenama Jūsų informacija, pvz., pasirinkta kalba ir šalis. Taip pat STATICUS atlieka analize grindžiamą profiliavimą, kad nustatytų, pvz., kas populiaru tarp vartotojų. STATICUS stebi, koks Svetainės turinys Jus domina, kad ją būtų lengviau pertvarkyti, siekiant užtikrinti geriausius vartotojų įspūdžius. Taip pat STATICUS gali skaičiuoti, kiek kartų buvo paspausti įskiepiai „Patinka“ bei „Tweet“, koks Svetainės turinys buvo bendrintas arba nurodytas. Šie slapukai padeda pritaikyti Svetainę pagal asmens poreikius, pvz., rodomos tik Jums skirtos reklaminės juostos ir rekomendacijos. Be to, STATICUS tikrina, kokio tipo nuorodos naudojamos Svetainei pasiekti. Taip siekiama įvertinti STATICUS kampanijų efektyvumą. Šiuos slapukus STATICUS naudoja teikdama įvairius skelbimus.

Informacijos saugojimo laikotarpis priklauso nuo slapuko tipo. Seanso slapukai nustoja galioti, kai naršyklė užveriama, o įprastas nuolatinių slapukų galiojimo laikas yra nuo dviejų mėnesių iki kelerių metų.

Svetainėje yra šie slapukai:

Slapuko kategorija Duomenų tvarkymo tikslas Slapuko pavadinimas Galiojimas
Analitinis Padeda atlikti svetainės eksperimentus, analizuoja vartotojų įsitraukimą į skirtingas svetainės turinio variacijas Google Optimize Nuolatinis slapukas
Tikslinis Padeda diegti tikslinius slapukus svetainės lankytojams, padeda analizuoti svetainės lankytojų veiksmus Google Tag Manager Nuolatinis slapukas
Analitinis Analizuoti kaip lankytojai naudoja svetainę Hotjar User Experience measurement tag Iki sesijos pabaigos
Tikslinis arba reklaminis Padeda analizuoti vartotojų naršymo kokybę internete,  lankytojams, kurie lankėsi svetainėje ar atliko tam tikrus veiksmus joje Adform audience and conversions tags Iki sesijos pabaigos
Analitinis Analizuoti kaip lankytojai naudoja svetainę ir padeda gerinti vartotojų naršymo kokybę internete, lankytojams, kurie lankėsi svetainėje ar atliko tam tikrus veiksmus joje Google analytics tags Nuolatinis slapukas
Tikslinis arba reklaminis Analizuoti kaip lankytojai naudoja svetainę ir padeda gerinti vartotojų naršymo kokybę internete, lankytojams, kurie lankėsi svetainėje ar atliko tam tikrus veiksmus joje Facebook audience and conversions tags Nuolatinis slapukas
Tikslinis arba reklaminis Analizuoti kaip lankytojai naudoja svetainę ir padeda gerinti vartotojų naršymo kokybę internete, lankytojams, kurie lankėsi svetainėje ar atliko tam tikrus veiksmus joje Adwrods audience and conversions tags Nuolatinis slapukas

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios Svetainės dalyse.

 1. STATICUS gali naudoti Jūsų asmens duomenis šiems tikslams:
  potencialių STATICUS darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, formuojant kandidatų  duomenų bazes ateityje atsilaisvinusioms darbo vietoms užimti;
 2. STATICUS įsipareigojimų savo klientams/tiekėjams valdymas ir klientų/tiekėjų ar STATICUS pareigų arba prievolių tvarkymas, vertinimas ir vykdymas;
 3. ryšių su klientais/tiekėjais ar kitais trečiaisiais asmenimis puoselėjimas, kūrimas ir vystymas;
 4. rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant klientus apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;
 5. STATICUS gaminių ir paslaugų klientams tiekimas bei gaminių ir paslaugų kokybės, funkcionalumo ir saugos užtikrinimas;
 6. STATICUS paslaugų ir gaminių plėtojimas;
 7. statistikos ir analizės tikslai, įskaitant interneto svetainės analizę;
 8. kitiems su STATICUS vykdoma veikla susijusiems tikslams.

STATICUS gali atskleisti ir perduoti Jūsų asmens duomenis už ES arba EEE ribų, laikydamasi galiojančių teisės aktų apribojimų taip, kaip nurodyta toliau:

Dėl techninių priežasčių ir dėl priežasčių, susijusių su duomenų naudojimu, asmens duomenys gali būti saugomi išorinių paslaugų teikėjų serveriuose, kurie gali tvarkyti duomenis STATICUS vardu.

Bet kokie asmens duomenų perdavimai bus atliekami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) ir visus galiojančius privalomus įstatymus, su pakeitimais.

5. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas bei asmens duomenų saugos principai

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams arba duomenų subjektas pareikalauja asmens duomenis pašalinti, jie bus nedelsiant sunaikinti, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Patvirtiname, kad STATICUS tvarko asmens duomenis laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

STATICUS užtikrina patalpų, kuriuose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. STATICUS imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju STATICUS nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Pranešimai asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju teikiami pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).

6. Jums garantuojamos teisės

 1. STATICUS garantuoja šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
 2. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 3. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 4. prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 5. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 6. prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 7. prašyti savo asmens duomenų perkeliamumo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 8. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

7. Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome rašyti mums adresu info@staticus.lt.

8. Politikos pakeitimai

STATICUS turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią privatumo politiką apie tai pranešdama Svetainėje. Tolimesnis Jūsų naudojimasis Svetaine reiškia šių taisyklių laikymąsi.

Norėdami susisiekti užpildykite formą
  Laukeliai pažymėti (*) yra privalomi
  ** Atkreipkite dėmesį, kad informacija bus peržiūrėta atitinkamų Staticus žmogiškųjų išteklių vadybinikų ir sistemos administratorių priklausomai nuo pasirinkto duomenų tipo.